Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úroveň vytriedenia KO za rok 2022

Dátum: 21.02.2023
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 562
4 min. čítania
Úroveň vytriedenia KO za rok 2022

Vážení občania, v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v náväznosti na Prílohu č. 1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Vám oznamujeme:

 • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 je 58,93 %
  sadzba poplatku* od 1.3.2023 je 15,- € / tonu 
 • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 je 55,09 %
  sadzba poplatku* od 1.3.2022 je 15,- € / tonu 
 • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 je 33,26 %
  sadzba poplatku* od 1.3.2021 je 22,- € / tonu 
 • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 je 17,40 %
  sadzba poplatku* od 1.3.2020 je 24,- € / tonu
 • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 bola 12,87 %
  sadzba poplatku* od 1.3.2019 je 12,- € / tonu

 

*Sadzba poplatku - poplatok, ktorý obec dopláca zo zákona za každú tonu KO uloženú na skládke.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí poctivo triedili odpad a zbierali aj BIO odpad (nesypali ho do nádob na KO ) v roku 2022 a tak pomohli zvýšiť percento vytriedenia za rok 2022. Stále je však kde sa zlepšovať a preto veríme, že aj v tomto roku 2023 nepoľavíme a k zodpovedným občanom sa pridajú ďalší občania v triedení. Triedenie má zmysel !

Čím väčšie množstvo vytriedených zložiek, tým väčší príspevok dostane obec na rozvoj v oblasti triedenia v obci a samozrejme aj tým nižšia zákonná sadzba poplatku za tonu KO.

Zoznam vyzbieraných zložiek za rok 2022:

Druh odpadu Popis množstvo v t.
20 01 01 Papier a lepenka 9,964
20 01 02 Sklo 28,09
20 01 08 Kuchynský odpad 0,986
20 01 10 Textil 5,16
20 01 21 Žiarovky a iný odpad obsahujúci ortuď 0,004
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 0,812
20 01 25 Olej a jedlé tuky 0,619
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 0,01
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 33, obsahujúce nebezpečné časti *) 0,9445
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 1,8275
20 01 39 Plasty, obaly z kovu, VKM 24,61
20 01 38 Drevo -
20 01 40 kovy 9,1195
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz 2,8161
20 01 40 02 hliník 1,2638
20 01 40 03 olovo 0,001
20 01 40 04 zinok -
20 01 40 05 železo a oceľ 10,867
20 01 40 06 cín -
20 01 40 07 zmiešané kovy 0,015
20 02 01 Bioodpad  144,5
20 03 01 Zmesový KO 157,62
20 03 07 Objemný odpad 10,78
20 03 08 Drobný stavebný odpad -

Komunálny zmesový odpad spolu - 168,4 t.
Vytriedené zložky spolu - 241,609 t.

 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov Obce Blatnica za rok 2022

ÚVKO = 241,609 : 410,009 x 100
ÚVKO = 58,93 %

 

ZÁVER:
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Blatnica za rok 2022 je 58,93 %.
Obec Blatnica sa s uvedenou úrovňou vytriedenia komunálnych odpadov v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov zaraďuje pod položku č. 6 so sadzbou 15,- €/t pre rok 2023.

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t -1

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.