Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontakty

Obecný úrad

Obec Blatnica, Blatnica 1, 038 15 Blatnica 
+421 43 4948 101
info@blatnica.sk 

 

Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.
e-mail: starosta@blatnica.sk
mobil: +421 43 4111 607
Starosta obce
(stavebný úrad)
Ing. Ján Kohútka
e-mail: j.kohutka@blatnica.sk
tel.: +421 43 4948 101
Ekonóm
(vedenie účtovníctva, evidencia obyvateľstva, podateľňa, zverejňovanie dokumentov, overovanie, ohlasovňa)
Miroslava Štanclová
e-mail: m.stanclova@blatnica.sk
tel.: +421 43 4948 101
Matrikárka
(matrika, ohlasovňa, podateľňa, miestne dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, mzdy, overovanie, pohreby)
Juraj Svitek
e-mail: j.svitek@blatnica.sk
tel.: +421 908 964 695
Údržbár
(údržba obecného majetku, správa cintorína, zverejňovanie, odpadové hospodárstvo, parkovanie)
Jaroslav Opálka Údržbár
(zberný dvor)
Zuzana Jaroščáková Administratívna pracovníčka
(registratúra, upratovanie)
Mgr. Silvia Zacharová
hlavná kontrolórka obce
e-mail: kontrolor@blatnica.sk
Hlavná kontrolórka obce

 

Spoločný stavebný úrad - pracovisko Martin

Vladimír Hüber  0917 947 412
Eva Piecková 0918 514 824
Peter Ďurkovič 0911 539 844 (stolový telefón v kancelárii)

 

Základná škola

Riaditeľka školy Mgr. Vlasta Sekerková 
Adresa Základná škola Blatnica, Blatnica 310, 038 15 Blatnica 
Telefón +421 43 4948 225 
E-mail zakladna.skola@blatnica.sk
Web stránky www.zs-blatnica.edupage.org 

Materská škola

Riaditeľka škôlky Monika Sekaninová
Adresa Materská škola Blatnica, Blatnica 392, 038 15 Blatnica
Telefón +421 911 589 789
E-mail materska.skola@blatnica.sk

Školská jedáleň

Vedúca jedálne Miroslava Marčeková
Adresa Školská jedáleň Blatnica, Blatnica 392, 038 15 Blatnica
Telefón +421 43 4948 171
E-mail skolska.jedalen@blatnica.sk

Fakturačné údaje

pre všetky vyššie uvedené organizácie
Názov Obec Blatnica, Blatnica 1, 038 15 Blatnica
IČO
00316571
DIČ 2020594653
Bankové spojenie

PRIMA banka:
IBAN: SK22 5600 0000 0024 0150 6001
BIC: KOMASK2X

HASIČI DHZO BLATNICA